Πρέπει να τα παιδιά σας περάσουν το σχολείο στην Αυστρία και χρειάζονται λίγη βοήθεια;

Στο δημοτικό μπορώ να τα βοηθήσω στα όλα τα μαθήματα, αργώτερα ιδίως με τα Γερμανικά και τα Λατινικά. Αν και δεν ξέρω μαγεία (δυστυχώς!) είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να βελτιόσουμε τις σχολικές επιδόσεις τους γρίγορα!

Διδάσκω μαθητές εδώ και 40 χρόνια (περίπου) και όλλοι οι μαθητές μου πέτυχαν τα επίπεδά τους! Πολλοί έγιναν φίλοι και έχουμε κέφι μαζί μέχρι τώρα.

Ξέρω και αρκετούς δασκάλους για άλλα μαθήματα (και τέτιους που ξέρουν τα Ελληνικά). Γράψτε μου τι χρειάζονται τα παιδιά σας και θα βοηθήσω προσοπικά ή θα βρω τον σωστό δάσκαλο!